Kérdése van?   +(3630) 488-6512   info@csomszisz.hu

EFOP Pályázat

Kedvezményezett neve: Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség
projekt címe: “Dél Alföldi Mozgolódó”
szerződött támogatás összege:     249 883 615 Ft
támogatás mértéke (%-ban): 100%
projekt tartalmának bemutatása: “A családok – korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, adott esetben fogyatékosságtól függetlenül – egészséges életvitellel, életvezetéssel összefüggő szemléletformálása tekintetében nélkülözhetetlen azon kulcskompetencia-összetevők kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, az egyéni életminőség javításához, az interperszonális és szociális kapcsolatok fejlesztéséhez, így ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas, testmozgásban gazdag eltöltése értékként legyen jelen a mindennapokban. A projekt ennek érdekében biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását. A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség erős láncszeme szeretne lenni a “sportoló nemzetté” válásnak, azaz, hogy javuljon az országon belüli akár rendszeresen sportolók száma. A projekt megvalósítása lehetőséget ad az egyesület számára, hogy ismert és meghatározó tényező legyen regionális szinten a szabadidősport szervezés és tevékenységek területén.” 
projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 11. 30.
projekt azonosító száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00048